Ministrantenwallfahrt Rom

Abreisetag

Der 4. Tag

 

Der 3. Tag

Der 2. Tag

 

Der 1. Tag

 
 
 

Info-Treffen am Samstag, dem 16. April 2016