Dokumenty Misyjne

Polska Misja Katolicka w Bernie gromadzi wszystkich, którzy szukają nie tylko Eucharystii w języku polskim, ale także osoby, które pragną żyć i wzrastać w wierze w żywej i aktywnej Wspólnocie parafialnej. Za granicą, która dla wielu z nas jest naszym Domem, znaleźliśmy się z różnych powodów. Wśród nich warto odnaleźć także Boże działanie. Każdy chrześcijanin na mocy Sakramentu Chrztu Świętego powołany jest do tego by głosić. Dzielić się wiarą, pomagać innym wzrastać w wierze.

 

Leistungvereinbarung - Porozumienie o świadczeniu usług

 

Statut der Polnischen Gemeinschaft der Region Bern - Statuty Polskiej Misji Katolickiej dla Kantonu Bern