Pierwsza Komunia Święta

Data Pierwszej Komunii: 19.05.2019

Pierwsza próba: 11.05.2019, godz. 11:00

Druga próba: 18.05.2019, godz. 11:00

Materiały dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Komunii znajdują się tutaj: Materiały - Pierwsza Komunia 2019 

 

Terminarz spotkań niedzielnych 2018/2019.
Godzina 11:30, centrum parafialne.

 1. 28.10.2018 r. – Pan Jezus, przychodzi do mnie
 2. 04.11.2018 r. – Przyjaźń z Maryją
 3. 25.11.2018 r. – Czym jest spowiedź?
 4. 09.12.2018 r. – Być jak Dzieciątko Jezus
 5. 13.01.2019 r. – Przykazania Boże cz. 1
 6. 27.01.2019 r. – Przykazania Boże cz. 2
 7. 24.02.2019 r. – Podstawowe prawdy wiary
 8. 10.03.2019 r. – Wielki Post – modlitwa, post, jałmużna
 9. 24.03.2019 r. – Pan Jezus oddał życie za mnie
 10. 31.03.2019 r. – Trójca Święta
 11. 12.05.2019 r. – Pierwsze Piątki Miesiąca

 

Egzamin

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej – pytania na rozmowę z księdzem. Oprócz odpowiedzi na pytania, na egzamin obowiązuje formuła spowiedzi oraz zaliczenie wszystkich modlitw, które dzieci mogą zdawać po każdym spotkaniu niedzielnym.

 

1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

2. W jaki sposób Pan Jezus nas zbawił?

Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

3. Co to jest Msza Święta?

Msza Święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu.

4. Kim jest Trójca Święta?

Trójca Święta to jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

5. Co to jest Chrzest święty?

Chrzest to pierwszy z siedmiu sakramentów Kościoła. Przez sakrament Chrztu Pan Jezus uwalnia nas z grzechu pierworodnego i innych grzechów, jednoczy nas ze sobą, daje nam życie Boże i włącza do wspólnoty Kościoła.

6. Czym jest Msza Święta?

Msza Święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa złożonej na krzyżu.

7. Czym jest Komunia Święta?

Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, nazywamy Komunią Świętą. We Mszy Świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię Świętą.

8. Co to jest Różaniec?

Różaniec to modlitwa ewangeliczna, która pomaga nam wnikać w tajemnice życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki.

9. Jakie są tajemnice Różańca?

Radosne, bolesne, światła, chwalebne.

10. Kto to jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Imię Jezus oznacza: Zbawiciel, Chrystus - Mesjasz, Pomazaniec Boży.

11. Kim jest Bóg?

Są trzy osoby Boskie – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg jest nieskończenie doskonały, jest Stworzycielem Nieba i ziemi.

12. Jak nazywa się nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

13. Czym jest grzech?

Grzech jest świadomym i dobrowolnym wystąpieniem przeciwko Panu Bogu oraz Jego przykazaniom.

14. Jakie są warunki sakramentu spowiedzi?

Rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

15. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

Pan Bóg dał ludziom Przykazania. Jest ich dziesięć.

16. Kiedy zachowujemy pierwsze przykazanie Boże?

Gdy wierzymy w Pana Boga i we wszystko, co Pan Bóg objawił; modlimy się często, rozmawiamy z Panem Bogiem, oddajemy Mu cześć.

17. Kiedy zachowujemy drugie przykazanie Boże?

Gdy szanujemy Imię Boże i imiona Świętych; szanujemy miejsca i rzeczy poświęcone; szanujemy osoby poświęcone Panu Bogu; poważnie i godnie zachowujemy się w kościele.

18. Kiedy zachowujemy trzecie przykazanie Boże?

Gdy w niedziele i święta oddajemy cześć Bogu; uczestniczymy we Mszy świętej; gdy potrafimy w niedzielę odpocząć i spełniać dobre uczynki.

19. Kiedy zachowujemy czwarte przykazanie Boże?

Gdy szanujemy, kochamy i słuchamy swoich rodziców; szanujemy opiekunów i wychowawców; kochamy i modlimy się za swoją Ojczyznę.

20. Kiedy zachowujemy piąte przykazanie Boże?

Gdy szanujemy życie i zdrowie własne; szanujemy życie i zdrowie innych ludzi; potrafimy zaopiekować się różnymi zwierzętami.

21. Kiedy zachowujemy szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

Gdy zachowujemy się skromnie i wstydliwie; mamy czyste myśli i słowa; unikamy okazji do powstawania nieczystych myśli i bezwstydnego zachowania się.

22. Kiedy zachowujemy siódme i dziesiąte przykazanie Boże?

Gdy nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela; szanujemy cudze i własne rzeczy; szanujemy rzeczy społeczne; oddajemy rzeczy znalezione lub pożyczone; szanujemy pracę ludzi.

23. Kiedy zachowujemy ósme przykazanie Boże?

Gdy mówimy prawdę; mówimy dobrze o innych ludziach; nie pozwalamy innym mówić źle o bliźnich.

24. Z jakich okresów składa się rok liturgiczny?

Adwent, Boże Narodzenie, Okres zwykły, Wielki Post, Okres Wielkanocny, Okres zwykły.

25. Jakie kolory są przyporządkowane do poszczególnych okresów liturgicznych?

Adwent i Wielki Post – fioletowy; Boże Narodzenie i Wielkanoc – biały; Okres zwykły – zielony.

26. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy Wielkiego Postu i do czego ten okres ma nas przygotować?

Najważniejsze rzeczy Wielkiego Postu, to modlitwa, post i jałmużna. Wielki Post ma nas przygotować do dobrego przeżycia Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dzieje się to poprzez rekolekcje, postanowienia, nabożeństwa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale) oraz spowiedź.

 

Oprócz znajomości odpowiedzi na powyższe pytania, należy na pamięć opanować formułę spowiedzi.