Polska Misja Katolicka
Andrea Anastasakis, unsplash.com

Komunikat

Drodzy Członkowie Polskiej Społeczności,

dnia 17 stycznia 2022 r. ks. wikariusz Maksym Podhajski podjął posługę w parafii Bruder Klaus. Bardzo się cieszymy z jego zatrudnienia na poziomie 60%, z czego 50% w parafii Bruder Klaus, 5% w Biel i 5% w Lyss. Razem z nim będziemy towarzyszyć polskiej społeczności i zintensyfikujemy współpracę z innymi wspólnotami językowymi.
Polska Rada, do tej pory pod przewodnictwem pana Wojciecha Pagacza, towarzyszyła pracy wikariusza. Za to przekazujemy jej nasze szczere podziękowania.
Nowy początek jest ważny, dlatego uważamy, że jest to dobra i odpowiednia okazja, aby ks. Maksym mógł rozpocząć swoją nową posługę z nową Radą.
Z tego powodu zostanie powołana nowa Polska Rada. Wszystkich członków zainteresowanych uczestnictwem w Polskiej Radzie na rzecz polonijnej społeczności prosimy o kontakt z ks. Maksymem Podhajskim lub ks. Nicolas Betticher. Do tego czasu wszystkie obowiązki duszpasterskie przejmą ks. wikariusz Maksym Podhajski i ks. proboszcz Nicolas Betticher.
Obecna Polska Rada została o tym poinformowana wczoraj, w sobotę. W związku z tym jej uprawnienia również dobiegły końca wczoraj.
Dziękujemy panu Pagaczowi i wszystkim członkom Rady za ich cenną pracę i jeszcze raz witamy ks. Maksyma Podhajskiego i liczymy na dobrą z nim współpracę.

Nicolas Betticher, proboszcz

30.01.2022

 

Komunikat

Drodzy Państwo,

Od przyszłej niedzieli 20 lutego 2022 r. Msza św. odbywa się wyłącznie w górnym kościele i nie obowiązują restrykcje sanitarne(certyfikat nie wymagany oraz ilość osób nie jest ograniczona). Serdecznie zapraszamy!
Każda niedziela miesiąca - godz. 12:30 w kościele parafii Bruder Klaus, Segantinistrasse 26, 3006 Bern   Mapa 

Kontakt

Segantinistrasse 26a
3006 Bern
Tel.:  031 350 14 14  
bruderklaus.bern@kathbern.ch

 

Kościół Parafialny Bruder Klaus
Segantinistrasse 26
3006 Bern